AKADEMI MOMTAZZ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji tertentu bagi ALLAH Subhanahu Wata’ala yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bagi Nya (pula) segala puji di akhirat, dan Dialah saja Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan Nya. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, semulia-mulia kejadian. Demikian juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda yang merupakan bintang-bintang penunjuk mencernakan cahaya, seterusnya ke atas sekalian para tabiin dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada ALLAH Subhanahu Wata’ala sehingga ke hari kebangkitan.

Kewujudan AKADEMI MOMTAZZ merupakan sebahagian usaha suci murni serta niat keikhlasan hati dalam melanjutkan untaian tali dakwah Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam di dalam menyebarkan serta mengamalkan isi kandung Al-Quran. Bermula dengan inspirasi untuk melahirkan Generasi Al-Quran dengan menerapkan ilmu serta akhlak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam hidup berjalan seiring dengan aktiviti kehidupan seharian. Al-Quran adalah petunjuk tuntunan hidup yang di dalamnya mengandungi hukum-hukum yang mengikat dan wajib untuk ditegakkan. Cara penerapan dan penyebarluasannya mengikuti teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam.

Sumber kewangan merupakan aspek terpenting bagi memastikan kelangsungan sesebuah institusi tahfiz agar terus dapat bertahan. Mempunyai sumber kewangan yang sangat terhad terutamanya Maahad Tahfiz swasta yang tidak mendapat bantuan kerajaan dan mengharapkan sumbangan orang ramai serta korporat dari semasa ke semasa atau mengikut keperluan. Kebanyakkan institusi tahfiz persendirian di Malaysia harus berjuang sendiri untuk mencari dana bagi membiayai operasi pengurusan dan kebanyakannya berada dalam keadaan dhaif atau kurang sempurna.

Melihatkan pada fenomena ini, MOMTAZZ mengambil inisiatif mewujudkan Tabung Dana Pembangunan AKADEMI MOMTAZZ bagi membantu pembangunan MOMTAZZ di dalam menyediakan prasarana yang lengkap untuk memberikan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, selesa dan kondusif.

Kami dengan penuh harapan memohon para penderma tidak kira individu atau syarikat boleh bersama-sama menyumbang kepada kami bagi mencapai hasrat kami untuk melahirkan Generasi Al-Quran yang berketrampilan dan istiqamah dalam landasan AL-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Untuk maklumat lanjut, sila ke  https://momtazz.net/dana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top